Skitser fra UC konferencen
 om nye kompetencer og nye læringsrum
24.-25. november 2015
Læs mere på www.kompetencehub.nu

Fremtidens Velfærdssamfund

Projektet Kompetencehub er

et samarbejdsprojekt om geninnovation for alle syv professionshøjskoler i Danmark.

Jonas SprogØE

Konferencens tre dele:

Deltagerne fortæller hinanden om gode løsninger de har implementeret i deres hverdag.

Kreativt arbejde i et af konferencens værksteder med at tilpasse en anden deltagers gode løsning til din egen hverdag

Samarbejde med kollegaer om at fastlægge de første handlinger, der konkret skal til, for at de nye løsninger kan blive en del afhverdagen.

Next

Klik på kameraet for at se fotos, video og baggrundsmateriale

Projektleder

LØsningsbØrs

top

Next

I løsningsbørsen fortalte deltagerne hinanden om en god løsning de har fundet.
Klik på tegningerne til at åbne en pdf med beskrivelse. (fungerer ikke på Ipad)

Og her er links til løsningerne, opdelt i de tre områder.

top

Next

Fotos!

Om eftermiddagen blev der arbejdet  kreativt i et af konferencens værksteder. Opgaven var at tilpasse en fundet løsning til ens egen hverdag

Klik på kameraet til venstre til at se noget om de forskellige værksteder!

Værksted 1

Visionpool – collager I ord og billeder

Værksted 2

Storycubes – Fortæl med terninger

Værksted 3

Lego serious Play

Værksted 4

IPAC – innovative play and creation

Tegneværksted – Tegn din Process

Værksted 6

Geninnovation i levende billeder

Værksted 5

Foto og video

Foto og video

Foto og video

Foto og video

Foto og video

Foto og video

KollektivT arbejde...

...på de individuelt fundne løsninger

top

Deltagerne skrev et nytårskort til sig selv, med en lille reminder om den nyfundne løsning

Et værktøj, hvor man ved hjælp af brikker med tegn og symboler, kan anskueliggøre forskellige faser i arbejdet med innovation.

Eksempel:

Next

Next

top

Foto og video

Lars Henrik Nilsen

Next

top

Next

Slides fra foredraget

Innovationschefen i Vejle Kommune taler om samarbejde med kommunen.

top

Kontakt:

top

Projektleder:
Jonas Sprogøe,
University College Sjælland

 

Foredragsholder:
Lars Henrik Nielsen
www.innewvation.dk

 

Filmdokumentation:

Steffan Dall

 

Skitser og opsætning::

Ingrid Lill

www.fraulill.dk